Svenska medier hot mot demokratin och hinder för svensk välfärd

Svenska medier är ett stort hot mot svensk välfärd och ett hot mot demokratin.
För ett tag sedan intervjuade jag integrationsminister Erik Ullenhag om åldersdiskriminering. Han menade att svenska medier är ett hot mot demokratin eftersom medier dels bara  rekryterar journalister som är purunga och det gör i sin tur att det medier rapporterar om blir ett skevt urval mot vad människor vill veta mer om. Nöjesjournalistiken får dominera totalt.

Statsminister Fredrik Reinfeldt nämnde i en intervju att svenska invånare i framtiden kommer att behöva arbeta längre upp i åldrarna, ifall vi vill behålla vår välfärd. Det blev ett himla liv kring detta. Som alltid tosg de yrkesgrupper upp där människors kroppar slits före 65-årsåldern.
Ja det är sant, det finns arbeten och miljöer som sliter på människor – men obestridliga fakta är att ändå en allt större del av befolkningen är piggare och fräschare allt högre upp i åldrarna. Ett obestridligt faktum är nog också att välfärden inte kan upprätthållas om inte fler människor kan arbeta.

Tisdagen den 23 oktober togs frågor kring Sveriges åldrande befolkning då SNS (Studieförbundet Näringsliv och Samhälle) tillsammans med in Framtidskommissionen hade bjudit in forskare och praktiker för att diskutera utmaningar kring detta. Statsminister Fredrik Reinfeldt är ordförande i Framtidskommissionen och den som samordnar kommissionens arbete med den demografiska utmaningen och han deltog i seminariet.

Det är typiskt och skrämmande att det enda jag hittills sett rapporterats därifrån i medier var i morgon-tv från SVT där, naturligtvis, de arbetsområden där människor slits ut före pensionsålderns togs upp. Allt för att låtsas som att det inte finns något problem med att människor inte duger i arbetslivet när de fått många års erfarenhet.

Ett annat skrämmande exempel står arrangörerna av seminariet själva för.

I inbjudan uttrycks det så här:
I de flesta utvecklade länder ökar antalet äldre som andel av hela befolkningen på grund av ökad medellivslängd, bättre hälsa och minskat barnafödande. Detta medför att åldersfördelningen blir alltmer skev. Ett längre arbetsliv när befolkningen åldras – behövs det och hur ska det gå till? Det är seminariets huvudfråga.

Skrämmande hur den diskriminerande synen på äldre också genomsyrar inbjudan. Varför uttrrycker de sig som att åldersfördelningen är skev. Skev utifrån vilka värderingar? Utifrån tankesättet att en människa inte duger något till efter en viss ålder? Skrämmande att det står så i själva inbjudan.

Minst lika skrämmande är att inte medier hittills tycks ha tagit upp frågan. Det är så sorgligt självklart: fördomarna frodas kring människor som inte är unga.

Reinfeldt vågade säga att människor bör kunna jobba efter 65 år. Och det kommer att behövas att människor gör det om vi ska upprätthålla välfärden. Självklart är det lika viktigt att unga människor kan få jobb och att människor från andra länder kommer in i arbetsmarknaden. Men det tas upp i medier och diskuteras. Men åldersdiskrimineringen är ett stort problem.

När de flesta arbetsgivare inte anställer människor som fyllt 50 och svenska medier inte anställer något som fyllt 40 – och Aftonbladet exempelvis är  ännu värre: deras medelålder på de anställda är 38 år. Det säger sig självt att Aftonbladet inte anställer någon som fyllt 35, kanske knappt någon som är över 30. Och vad för detta med sig i förlängningen? Det som rapporterar om i svenska medier blir till övervägande nöjesjournalistik.

Ja nöje är viktigt men det borde inte dominera nyhetsrapporteringen.

Svenska medier är förmodligen den grupp arbetsgivare som är värst på att åldersdiskriminera. Och nu undrar jag: om statsminister Reinfeldt på allvar tycker att människor ska kunna arbeta högre upp i åldrarna: vad är han och hans regering beredd att göra för att motverka fördomarna om människor över 50 år?

 

Jag skickar också en öppen fråga till Socialdemokraterna: är ni beredda att ta itu med problemet att människor över 50 år sorteras bort från arbetslivet? Är ni beredda att göra något åt åldersdiskrimineringen?

 

 

Vi kan inte räkna med att svenska medier tänker ta upp problemet, eftersom de själva är den största arbetsgivaren som satt åldersdiskriminering i system.

 

Hellre rapportera om överklassens protester mot nedskärning av gratis champagne än att rapportera om de verkliga problemen i samhället.

24 oktober, 2012

Det här inlägget har 1 kommentar.

  1. […] som skrivit: Ulf Bjereld, Rosemari Södergren, Martin Moberg, Peter Högberg, Martin Moberg, Peter Johansson, Helena Ericson, Markus Mattila, […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *