Gud är ett verb

gudarettverb

Gud är ett verb
Författare Ola Wikander
Förlag Norstedts
Utgiven 2014-01
ISBN10 9113028316
ISBN13 9789113028316

Har Moses funnits? Har Abraham funnits och har han verkligen tänkt offra sin son Isak? Jag har haft svårt för en del berättelser i Gamla Testamentet och haft svårt för den gudsbild som finns där. Eller gudsbild och gudsbild, det finns ju faktiskt flera olika gudsbilder i Gamla testamentet eftersom det består av olika böcker som skrivit av olika människor. Berättelserna i Gamla Testamentet är spännande berättelser om människans villkor och existens, om du sätter in dem i deras historiska sammanhang. Ideologin och tankesättet i Gamla Testamentet har påverkat västvärlden på många olika sätt.

Gud är ett verb, är den lockande titeln på Ola Wikanders bok. Titeln har flera betydelser. Det jag först tänkte på är det uppenbara, att den gudsbild som förmedlas i Bibeln oftast handlar om en gud eller gudskraft som utför saker, en handlande kraft, ett verb. Ola Wikander går djupare in på detta än så. Han analyserar ordet för gud, Jahve, som det är skrivet i originaltexterna på hebreiska och han menar att ordet i grunden mycket väl kan vara ett verb.

Ola Wikander sätter in berättelser ur Gamla testamentet i sitt historiska sammanhang och det ger liv åt berättelserna. Han gör det med en vetenskaplig grund och forskarinriktat synsätt, men ändå med en text som är lätt att läsa. Många forskare tenderar tyvärr att skriva på ett alltför byråkratiskt och administrativt sätt. Är något verkligen mer vetenskapligt för att det skrivs med ett otympligt språk? Ola Wikander vågar gå mot strömmen och skriver på ett sätt som också för oss som inte är forskare inom ämnet kan ta till oss. Dessutom förklarar han en del rent språkvetenskapligt och den som har studerat hebreiska lär få ut ännu mer av boken. Jag uppskattar att Ola Wikander också skriver de tyngre vetenskapliga språkliga delarna på ett sätt så att också jag som inte studerat hebreiska kan hänga med.

Den Hebreiska Bibeln (även känd som Gamla testamentet) är en av grundtexterna i vår världs idéhistoria. Religions- och språkvetaren Ola Wikander borstar dammet av sidorna och visar hur mycket av dess tankar som är högaktuellt än i dag.

Den ligger bakom flera världsreligioner, fast den religion och kultur den själv är uttryck för, den israelitiska, ligger över tvåtusen år tillbaka i tiden. Referenser till denna textsamling genomsyrar Västerlandets litteratur, kultur och tänkande. Under tvåhundra år har den vetenskapliga bibelforskningen ägnat sig åt att studera denna textsamling språkvetenskapligt, strukturellt, religionshistoriskt och arkeologiskt och på oräkneliga andra sätt. De resultat som vuxit fram ur detta studium hjälper oss att förstå denna textsamling som påverkar vår värld i allt från religiösa yttringar till populärkultur.

Ola Wikander forskar på Gamla Testamentet och hans bok ”Gud är ett verb” är en spännande introduktion till Gamla Testamentet. Jag skriver introduktion för även om jag läst mycket i Gamla Testamentet tidigare blev det som att jag kom in i böckerna på ett nytt sätt, att jag ser på berättelserna med nya ögon och att de får nytt liv. Jag trodde att det skulle vara tvärtom, att när jag fick en vetenskaplig bakgrund till hur berättelserna i Gamla testamentet växt fram skulle jag bli mer skeptisk till det som står. Det är tvärtom. När jag börjar förstå sammanhang där texterna kom till, då blir texterna mer aktuella. När jag förstår människorna som skrev, förstår jag mer vad de ville säga.

Som författaren skriver:
I Gamla testamentet kan man finna bakgrund till nationalism, cynisk skepticism, messiansk och apokalyptisk framtidstro, lärd livsvisdom och brännande vacker poesi. Alla dessa ting kan man spåra in i den moderna världen: exempelvis har till och med marxismens sekulära projekt har ärvt mycket av den senbibliska messianismen, medan idéerna om det förlovade landet naturligtvis fortfarande har politisk sprängkraft. Predikarens krassa realism har inspirerat diktare som Dan Andersson och setts som en israelitisk motsvarighet till den grekiska epikureismen.

Denna bok består av ett antal nedslag i det vetenskapliga och historiska studiet av den Hebreiska Bibeln och dess idéhistoria och i det klassiska hebreiska språkets vindlingar. Inte minst står den Hebreiska Bibelns ekon i populärkulturen i fokus. Boken vill visa hur mycket av senare tiders tankemönster som går att finna redan i den 1 400 sidor långa hebreiska textsamling som först ganska sent blev en religiös kanon för judar och kristna. De olika böckerna och texterna i Gamla testamentet går att läsa inte bara som fromma läsefrukter utan som historia, självuppfattning och filosofi, ända in idag.

 

målgrupp

hebreiska

författaren skicklig pedagog och även om jag inte läst hebreiska hänger jag med i hans språkliga resonemang

18 februari, 2014

Det här inlägget har Inga kommentarer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *