Din röst behövs på Internet – alla har något att berätta

Fler människor borde skriva om sitt liv, om sin vardag och sina erfarenhet, om sitt arbetsliv och sin syn på samhället. Fler borde vara med och debattera i olika medier. Fler verkligheter än de som lyfts fram av den dominerande pressen borde synas.

Att blogga och att vara aktiv på i sociala medier ger dig som privatperson eller som delaktig i ett företag eller en organisation ett verktyg där du kan förmedla var du tänker och där du kan få reaktioner på det du för fram och starta diskussioner.

Med bloggar och sociala medier kan vi kommunicera, lyssna på varandra.

Post a Comment

Your email is never published nor shared. Required fields are marked *