Kulturrådet delar ut 7,4 miljoner till 40 aktörer inom fri scenkonst

Skribent:

Kulturrådet fördelar medel till nationella och internationella projekt inom fri scenkonst. Söktrycket är fortsatt mycket högt. Från hela landet har det kommit 209 ansökningar om sammanlagt 56 miljoner kronor. I och med de beslut som nu presenteras fördelas 7,4 miljoner till 40 aktörer.

Ett pressmeddelande berättar:
Projektbidrag till fria aktörer inom scenkonstområdet bidrar till att öka tillgängligheten till professionell scenkonst över landet. Aktörerna förnyar och utvecklar scenkonsten och presenterar en bredd av konstnärliga uttryck.

En tredjedel av de beviljade projekten riktar sig till en målgrupp mellan 0 och 18 år.

Flera projekt har valt att använda sig av olika språk på scenen och tillgängliggör därmed scenkonsten för fler: Modern Art Teatergrupp och Teater Jalada i Malmö arbetar med flera olika språk, Opera Estrad gör musikdramatik i samarbete med teckenspråkiga skådespelare och Stina Nyberg integrerar syntolkning i utformningen av sin dansföreställning.

Den internationella dimensionen är stark inom den fria scenkonsten. Ungefär hälften av de beviljade projekten inom teaterområdet och majoriteten av projekten inom dansområdet är internationella.

Tolv nya aktörer
Inom dansområdet är det fyra aktörer som får stöd för första gången: Rosalind Goldberg, VARIA 2016 Improvisationsfestival och Moa Kompani i Göteborg samt Köttinspektionen Dans i Uppsala.

Inom teater, opera, cirkus, performance och övriga uttryck får följande aktörer stöd för första gången: Smart Framförande, Västerbotten, Teater Tofta, Opera Estrad och Teater Nu, Västra Götaland, Totalteatern, Värmland, Modern Art Teatergrupp, Skåne, MPAC Mighty Performing Arts Collective och Angela Wand, Stockholm.

Här kan du se vilka aktörer som fick medel från Kulturrådet:
Nationella och internationella projektbidrag fri scenkonst – teater, opera, musikteater, performance, cirkus och övriga uttryck
Nationella och internationella projektbidrag fri scenkonst – dans
Internationella projektbidrag

10 november, 2015

Det här inlägget har Inga kommentarer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *