Biblioteksersättningen höjs kraftigt till författare, tecknare och fotografer

Skribent:

Regeringen godkände den 3 september 2015 en överenskommelse mellan Kulturdepartementet och upphovsmännens organisationer som innebär en betydande förstärkning av biblioteksersättningen de kommande åren.

Ett pressmeddelande:
– Att vara författare, tecknare eller fotograf är ingen hobby, det är professionella yrkesmänniskor som fyller våra bibliotek med kvalitet. Detta är ett bevis på att vi tillsammans menar allvar med att kulturskapare ska kunna leva på sitt arbete, säger Alice Bah Kuhnke, kultur- och demokratiminister.

Biblioteksersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek. I överenskommelsen fastställs ett grundbelopp för hur stor ersättningen per utlån ska vara.

Överenskommelsen innebär att grundbeloppet för 2016 höjs med 7 öre till 1 krona och 52 öre och för 2017 med ytterligare 8 öre till 1 krona 60 öre. För 2016 beräknas den totala biblioteksersättningen uppgå till cirka 149 miljoner kronor, vilket är en höjning med drygt 7 miljoner kronor jämfört med 2015. För 2017 kommer biblioteksersättningen uppgå till 156,8 miljoner kronor.

Fakta om biblioteksersättningen
Systemet med en särskild biblioteksersättning har funnits sedan 1954. Ersättningen betalas årligen ut av staten till Sveriges författarfond som kompensation för att författares och andra upphovsmäns verk får lånas ut avgiftsfritt från folk- och skolbibliotek.

Sveriges författarfond fördelar dessa medel till enskilda upphovspersoner och översättare i form av individuella och statistiskt beräknade ersättningar. Medlen går också till olika former av stipendier och bidrag.

Biblioteksersättningens storlek fastställs genom att multiplicera det totala antalet utlån av svenska originalverk – och verk i svensk översättning – med ett visst örestal (grundbelopp). Utöver detta får upphovsmännen bland annat kompensation för den läsning som sker på plats i biblioteken.

Sedan mitten av 1980-talet föregås fastställandet av biblioteksersättningen av förhandlingar mellan representanter för regeringen och representanter för de litterära upphovsmännen genom Sveriges Författarförbund, Svenska Tecknare och Svenska Fotografers Förbund. En ny förhandlingsordning gäller från och med den 2 januari 2015 som innebär att förhandlingar ska ske vartannat år, inte som tidigare varje år.

3 september, 2015

Det här inlägget har Inga kommentarer.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *