Svenska museer startar samarbete med Wikipedia

Svenska museer startar ett samarbete med Wikipedia.
Dagens Nyheter i papperstidningen berättar att Centralmuseernas samarbetsråd tecknat avtal med Wikipedia.
Personal på museerna ska under sommaren och hösten få utbildning i att redigera artiklar på Wikipedia ladda upp bilder och överlag lära sig hur Wikipedia fungerar.

Museerna ska publicera korta sammanfattningar på Wikipedia och sedan länka till sina egna källor.

Det är en intressant utveckling. Wikipedia får ju därmed en kontroll av faktauppgifter.

CMS – Centralmuseernas samarbetsråd
Centralmuseernas samarbetsråd är ett nätverk för de 14 centrala museernas högsta chefer. De centrala museerna är tio museimyndigheter samt fyra stiftelsemuseer som tilldelas statliga anslag av regeringen. Samtliga centralmuseer sorterar under Kulturdepartementet.
De centrala museerna utgörs av följande myndigheter och stiftelser
Myndigheter:
Arkitekturmuseet
Livrustkammaren
Skoklosters slott
Hallwylska museet
Moderna museet
Nationalmuseum med Prins Eugens Waldemarsudde
Naturhistoriska riksmuseet
Statens försvarshistoriska museer
Statens musiksamlingar
Statens maritima museer
Statens historiska museer
Statens museer för världskultur
Stiftelser:
Tekniska museet
Skansen
Arbetets museum
Nordiska museet

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

27 maj, 2012

Det här inlägget har 1 kommentar.

  1. […] mellan Centralmuseernas samarbetsråd och Wikimedia Sverige, för att engagera museer i spridningen av den fria kunskapen. De har ofta varit bakbundna av lagstiftning – eller kanske snarare av […]

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *