Tankar om boken Livet med kvantfysiska glasögon

livetmedkvantfysiskaglasogon

Livet med kvantfysiska glasögon
Författare: Mikael Säflund och Titti Nordieng
Utgiven: 2016-06
ISBN: 9789188403339
Förlag: Soderpalm Publishing

På bokens omslag står två personer som ser väldigt glada och rätt lustiga ut och de har varsin pratbubbla som tillsammans säger: ”Vi lovar dig som läser boken mirakler … därför att vetenskapen faktiskt säger det.”

Om vi tänker oss att människans luktsinne är stort som ett frimärke då är hundens sinne för lukter som en stor fotbollsplan i jämförelse. Uppenbarligen finns det saker som hundar kan uppfatta som vi inte kan. Uppenbarligen har våra mänskliga sinnen en del begränsningar. Det förvånar mig alltid att det finns människor som med stor emfas hävdar att de är ateister och denna övertygelse har de grundat på vetenskapen. Den som grundar sig på vetenskapen borde tvärtom inse att det finns oändligt mycket som vi inte kan uppfatta – och därför borde en viss ödmjukhet infinna sig inför möjligheten att det finns något utanför oss själva – eller kanske snarare en slags kraft eller ett fält som finns i oss alla och i allt.

Idag och förmodligen i framtiden kommer det att bli än svårare att med vetenskapen som grund hävda att mirakler inte inträffar. Med mirakler menar jag då sådant som strider mot vår naturvetenskapliga rätt begränsade syn på tillvaron, inordnad efter våra begränsade sinnen, efter vårt sätt att avskärma verkligheten.

Den vetenskap som fortfarande lärs ut i skolor är mer än 400 år gammal och kom under en tid när människan upptäckte att jorden inte var platt. Den vetenskapen är inramad och bygger på det vi kan mäta med verktyg byggda efter våra sinnens begränsningar. Modern vetenskap vänder upp och ner på en hel del och spränger den gamla vetenskapens gränser. Kvantfysiken har visat att de minsta partiklarna vi kan uppfatta med våra finaste mätinstrument är små, små partiklar inne i atomer som uppför sig annorlunda om de blir betraktade än om ingen betraktar dem. Dessa små partiklar finns inne i oss alla, i allt.

Jag har läst boken ”Livet med kvantfysiska glasögon”. På ett populärvetenskapligt lättläst språk förklarar de två författarna vad kvantfysiken står för och de berättar om några berömda kvantfysiska experiment. Det är väldigt fascinerande.

De berättar om ett experiment med dna där de tagit dna från en människa och placerat detta dna i ett helt annat rum än försökspersonen som därefter fått se olika bilder som ger känslor av lycka, glädje, ångest eller rädsla. I det dna som placerats i ett annat rum kunde forskarna mäta reaktioner i dna på dessa känslor, samma reaktioner som dna i försökspersonen fick under de olika känslorna.

Kvantfysikerna har fastställt att det inne i de små, små partiklarna djupast inne i atomerna finns ett slags kraftfält som de benämnet nollpunktsfältet. Författarna berättar:
Kvantfysiken beskriver nollpunktsfältet som ett fält av oändlig potential. Det inrymmer allt som funnits och som kommer att finnas. Där finns informationen om våra resor, våra avlagda jeans, vår karriär, våra framtida tandborstar, våra vänskapsband, förlovningsringar – allt vi haft och det vi kommer att få samt en oändlig rad valbara varianter på dessa. Man n lika det vid ett gränslöst informationshav som genomsyrar allt i universum inklusive människan.

För mig är detta inte så nya tankar. Jag har mediterat inom zenbuddism i många år och dess filosofi förmedlar liknande tankar. Likaså har jag många vänner som är duktiga spiritualistiska medier och de formulerar det som att allt är uppbyggt av energi och de som inte längre finns hos oss i fysisk gestalt finns ändå, med sitt medvetande och som energi som kan kommunicera till oss om vi är öppna för det.

Författarna tar kvantfysiken in i sitt vardagsliv. En del är mycket bra och påminner mig om hur människor som har en stark tro på Jesus också använder sig av sin tro i sitt vardagsliv.

Jag kan bli lite skeptisk dock till en del av deras slutsatser. De skriver att det är vår egen perception eller vårt medvetande som bestämmer hur vår personliga verklighet uppträder. I så fall kan vi aldrig bli offer för vår verklighet. Vi har ju själva skapat den utifrån våra förväntningar.

De två författarna drar då slutsatsen att vi kan tänka oss friska, tänka oss lyckliga, tänka oss välbärgade. Men jag försöker och försöker tänka mig att min yngste son inte är död. Min yngste son dog för tre och ett halvt år sedan och hur mycket jag än tänker att det skedde i en annan verklighet så ändrar det sig inte. Hans grav är där den är. Jag minns också tiden innan han gick ur tiden, hur vi i familjen kämpade för honom och trodde att han skulle klara sig. Jag tänkte inte alls att han skulle dö. Ändå dog han. Så jag har svårt att köpa författarnas tankar om att vi kan tänka bort svårigheter, tänka bort sjukdom.

Det är i grunden samma tankar som finns hos Livets ord fast det då inte handlar om din egen inre kraft till förändring utan Jesus-tron. ”Om du tror tillräckligt blir du både frisk och rik”. Typ. Det är Livets ords budskap i sin extrema tolkning. Jag tycker att författarna tangerar denna gräns. Jag tror inte vi kan tänka oss fram till en bättre värld utan sjukdom och olyckor. Däremot ligger det mycket i tankens kraft och att vi kan med tankar, böner och healing förändra mycket. Däremot säger jag inte att mirakler inte kan ske. Jag har själv varit med och sett med egna ögon hur människor blivit botade genom bön till Jesus eller genom healing inom spiritualism. Jag tror att det är samma kraftfält som finns och som vi kan förhålla oss till också i våra vardagsliv. Men jag tror inte det går att förändra allt. Alla som inte dör innan dess blir gamla och förr eller senare dör vi – och det finns ingen bot mot det, oavsett religion eller filosofi eller vetenskap.

Jag vet att boken redan rönt ett stort intresse och i princip sålt ut och nu trycks upp i en ny upplaga – och det gläder mig. För även om jag uttryckt en del kritiska tankar tycker jag om boken i sin helhet: den förklarar på ett begripligt sätt om vad den moderna fysiken, kvantfysiken, kommit fram till och det är tankar och kunskap jag hoppas många får del av. Världen och livet blir mycket mer spännande med kvantfysiska glasögon. Utan tvekan.
———

Men, efter att ha gått och funderat på boken i ett par veckor och pratat med den med några andra läsare har jag ytterligare några funderingar. I boken skriver författarna om ett experiment alla, var och en kan göra, där vi håller våra händer på ett särskilt sätt och styr våra tankar enligt anvisningar, då ska det ena fingret efter en stund bli längre. Frågan jag ställer mig är: vad är vitsen med att förlänga ett finger? Hur länge vara den förlängningen? Om en ung person gör övningen: ska hen då leva med ett finger som är för långt resten av sitt liv? Jag har svårt att se någon vettig mening med en sådan övning.

En annan anmärkning jag har på boken har med dess design att göra, eller mer specifikt dess bildval. De två författarna har valt att låta sig fotograferas med glasögon och miner som gör att de ser ur som clowner. Det sänker bokens trovärdighet för mig, det får mig att känna att det är mycket skämt och humor men inte så mycket allvar som förmedlas. Vilket jag tycker är synd eftersom kvantfysik absolut kan visa oss att livet är mycket större än den fyrkantiga och trista värld som ett liv utan mirakel ger oss.

Boken har en egen sida på facebook också, som du hittar här.
Och bokens hemsida hittar du hör.

Bloggen Pippi Grön tipsar om boken.

9 juli, 2016

Det här inlägget har 29 kommentarer.

 1. Niklas skriver:

  Du tror inte på det där om att tänka på sjukdom men du tror på det mesta andra i boken. Tänk igen. Allt i boken är ovetenskapligt trams. De kan ingenting om kvantfysik eller vetenskap.

 2. Rosemari Södergren skriver:

  Att säga att alt som inte stämmer med din världsbild är trams än väl ändå att ta i? Tror du att det du ser med dina ögon är allt som finns?

 3. Mattias skriver:

  Den här boken är skräp. Totalt ovetenskaplig.

 4. Rosemari Södergren skriver:

  Min respekt för någon som uttrycker sig så kategoriskt som du gör är noll. Det får mig att ana en brist på intelligens och medkänsla med livets varelser.

 5. FIT by Emma Hå skriver:

  Jag tycker snarare att det är just clowner dessa två människor är, så bildspråket känns ganska passande. Förändringar i DNA? Visst kan man mäta kvanteffekter på två partiklar med samma ursprung, men det är än så länge bara teorier, och dessutom då måste den ena vara av antimateria, något ännu bara lyckats framställas i CERN acceleratorer och längsta tiden det hållts ”vid liv” är någon sekund. Att skapa så komplicerade strukturer som DNA av antimateria är i dagsläget omöjligt, än mindre att hålla dem stabila länge nog att göra experiment på dem. Det luktar lögn och sekt enligt mig. /Fysiker

 6. Björn skriver:

  De ”exempel” jag läst om i boken är ju rent trams. Boken är skriven för att tjäna pengar, av folk utan eget kritiskt tänkande. En duktig gymnasieelev skulle kunna vederlägga det mesta av lögnerna utan problem.

  Man tar väl etablerade experiment i kvantfysik , och förvränger och förlöjligar dom. De är väl förstådda rent matematiskt, och teorierna är experimentellt så gott som 100% verifierade. Ändå, förvränger författarna det medvetet. Kundgruppen är uppenbarligen flum och new age människor. Människor manlan lura att tro att universums mysterier är att man kan få sitt finger längre med tankekraft …

  Boken är felklassificerad, har inget med vetenskap att göra. Sen kan det säkert vara kul för new age people att läsa den när man har diskussioner om flygande tefat och pyramider över en flaska rödvin …

 7. Rosemari Södergren skriver:

  Björn: Målgruppen är nog framför allt det du kallar new age. Men jag håller inte med om att allt är trams. Kvantfysiken finns och är en vetenskap. Det finns mycket som vi inte kan mäta med våra sinnen. Allt som vi inte kan uppfatta med våra sinnen är inte trams. Hur mäter du exempelvis kärlek? Om du älskar någon, måste det mätas vetenskapligt? Kan du inte bara känna och veta?

  • Adam Skauby skriver:

   Ja, kvantfysik är en seriös vetenskap – men jag har ännu inte varken träffat, läst eller hört om EN ENDA kvantfysiker (med adekvat utbildning) som finner boken vara något annat än rent j-vla humbug som totalt förvränger de teorier och experiment den påstår sig bygga på.
   Jag älskar dock att bli motbevisad av relevanta och vetenskapligt hållbara bevis – så känner någon till någon kvantfysiker enligt ovan, som INTE tycker så om boken, länka gärna så att jag, och andra, kan läsa och eventuellt omvärdera nuvarande ståndpunkt!
   🙂

 8. Anonym, vågar inget annat, tyvärr skriver:

  Har inte läst boken utan bara kritik mot den och kan därför inte uttala mig om den alls. Men däremot vill jag säga TACK för den första nyanserade, kloka recensionen jag hittills läst! Det här med empati och medkänsla verkar ofta tyvärr begränsas efter varje individs grundåsikter. Samma människor som står för människors lika värde i form av feminism och antirasism kan lättvindigt slänga ur sig ”du är helt dum i huvudet” när det kommer till sådant som går emot deras åsikter/tankar/tro vilket för mig är samma typ av förtryck. Alla gillar olika, eller hur var det nu?

 9. Krister skriver:

  Det är nog mest kvinnor med intresse för new age som gillar boken.

 10. Thinkaboutit skriver:

  Alltså ni kritiker har uppenbarligen inte läst den här boken den talar till den som läser….. Skälvklat är sjukdom bara inbillning….. Kunskap hämtar vi från nollpunktsplanet ALL INFORMATION finns Där… Men ni kritiker kommer aldrig att få kontakt med det så länge era hjärtan är stängda för Kvantteori

 11. Katarina skriver:

  Hej!

  Jag är partikelfysiker. Partikelfysik är i högsta grad kvantfysik. Jag hoppas att du tror mer på mig än på författarna, som uppenbarligen inte kan NÅGONTING om kvantfysik. Det finns INGENTING i den här boken som handlar om kvantfysik, och jag blir väldigt ledsen att någon tror att den gör det.

  Man kan självklart tro och skriva vad som helst i en bok så länge man är tydlig med att det är just en trosföreställning. Men att hävda att det har med kvantfysik att göra är INTE OK. Jag jobbar med det här professionellt och försöker alltså ta reda på hur världen är beskaffad. Vad dessa ”författare” gör är att utnyttja den kredibilitet som seriös forsking har, till att motivera sina fullkomligt idiotiska idéer som att sjukdomar inte finns. Och det till att tjäna pengar!

  Och det här med att du ska kunna förlänga ditt finger. Jag hoppas VERKLIGEN att du inte tror på det. Det är det absolut dummaste jag någonsin hört.

  Ta och läs en riktig bok istället, här kommer några tips:
  – ”Tankar som ändrar allt” av Sören Holst som är teoretisk fysiker.
  – ”Den gudomliga komedin” av Dante Alighieri
  – ”På jakt efter den tid som flytt”, Marcel Proust

  Kram!

  • Thinkaboutit skriver:

   Hej kära Katarina du mäste läsa boken innan du krittiserar den, Du verkar vara en snäll människa men du måste öppna ditt hjärta, kanske kan du allt om matematik men förstår du den mjukare sidan av kvantteorin? Har du kontakt med nollpunktsplanet det har jag efter att jag läst denna bok. Kram på dig med!

   • Katarina skriver:

    Kära Thinkaboutit!

    Det finns ingen mjukare sida av kvantteori. (Det finns faktiskt inte ens något som heter kvantteori. Det heter kvantmekanik. Lekmän verkar vilja kalla det kvantfysik.) Kvantmekanik är en teori definierat av fysiker och ingen annan kan definiera om den bara för att de har lust! Så enkelt är det! De kan skriva vad de vill, men de ska inte hävda att det är kvantfysik. Det är som att jag skulle skriva en bok i ditt namn och hävda att det är dina åsikter. Om du sen skulle opponera dig skulle jag säga: du kanske vet allt om dina åsikter rent teoretiskt, men vet du något om den mjukare sidan om dina åsikter? Det fungerar inte. Vill jag skriva en bok om mina åsikter, då får jag kalla det mina åsikter och inget annat.

    Det är fint att du skriver att jag verkar snäll. Och ja, det är jag. Men de som skrivit den här boken är INTE SNÄLLA, Thinkaboutit! De använder sig av vad vi forskare jobbat på i decennier för att lura folk och tjäna pengar.

    Kram!

    • Thinkaboutit skriver:

     Ok vet inte vad jag ska tro, de säger ju också att dem är utbildade inom kvantmekanik… Men oj vad ”drevet” går på nätet…. Har du läst boken?…om du gjort det och ändå sågar den så litar jag på dej!!!

  • Bengt skriver:

   Katarina – Vore intressant att få veta vad kvantfysik är för dig? Vem som helst kan ju kalla sig ”Partikelforskare” utan att i själva verket vara det BARA för att tex få boken ovan att framstå i dålig dagar mmm 😉

 12. David skriver:

  Jag har inte läst boken, men den låter misstänkt likt ett rent plagiat av ”The Secret”, en annan bok som påstår att bra saker händer bara man önskar tillräckligt hårt och tänker positivt. Mången ”life coach” har tjänat grova pengar genom att lova runt till olyckliga människor som inte vet bättre utan tror att sådant kan kallas vetenskap…

 13. Fjodor skriver:

  http://sebpearce.com/bullshit/
  Innehåller fler ”vetenskapliga” påståenden som skulle kunna passa som appendix till boken.

 14. Nisse B skriver:

  Vilken bok!
  Väntar med spänning på den lovade del 2 – ”Livet med kosmologiska glasögon – med kristallterapi och aluminiumfoliehatt i parallellt universum”

 15. Per-olof Svensson skriver:

  Jag har läst i boken till sida 25. Redan här kan man dra slutsatsen att de inte kan ett skvatt om kvantfysik redan i sin beskrivning av dubbelspaltsexperimentet har de så fel att efterföljande så kallat resonemang faller helt platt till marken. De ”fysiker” de talat med antingen ljuger eller gar författarna gjort så långtgående generaliseringar att de frön av vetenskap som fans från början är utspädda till intet.

 16. Fjodor skriver:

  Egentligen är det hela en parafras på Schrödingers katt. Ett litet ”mindfulness” experiment: stoppa författarna i en låda och observera. Jag är snäll och utesluter giftkapseln. Om de inte öppnar munnen eller skriver något så är de kanske kunniga i tillämpad kvantmekanik, dvs både experter och fårar samtidigt. Men om de börjar kommunicera då är det klarlagt att en pippi flyger mellan sågspånen i deras skallar.

 17. Bengt skriver:

  Efter att ha läst både recensionen och kommentarerna här så vill jag påpeka följande:

  1 Kvantfysik handlar INTE om ”små små partiklar inne i atomerna”, utan istället om HUR atomerna och alla partiklar i kvantfältet ska/har ptentialen att ”formera sig” (OCH till fysisk materia)

  2 Kvantfältet regerar direkt på avsikten hos observatören. Vill en forskare tex studera kvantfältet som en ”partikel” kommer kvantfältet att uppträda som partikel. Men vill forskaren studera vågfuktionen av kvantfältet kommer den uppträda som en våg istället.

  3 Ens personliga verklighet uppträder och formare sig i exakt korrelation med de personliga tankar (medvetetna/omedvetna), avsikter, intentioner, mål och drömmar man sänder ut omkring sig (medvetet/omdevetet), och som uppfattas direkt av kvantfältet.

  4. Allt i den fysiska och ofysiska världen består av vibrationer. (mao kvanffältet är en soppa av myllrande vibrationer av alla tänkbara möjliga frekvensvibrationer)

  5.Den mest kraftfulla universiella lag som finns, attraktionslagen, eller Law of attraction (LOA) är förvaltaren och sammanföraren av dessa vibrationer så att de vibrationer med liknande essenser dras till varandras. (`= ”kvanta)

  5 Då ALLT ÄR och innehåller vibrationer är även tankar vibrationer.

  6. Ur det myllrande kvantfältet för LOA samman en tankes vibration med mer av det samma.

  7. När tillräckligt många tankar tänkts om samma sak/ämne har LOA samlat ihop en sån stor vibrationsmängd (och tyngd) att de på ett eller annat sätt KOMMER manifesteras in i ens personliga fysiska verklighet i form av saker, oförklarliga möten, händelser, sammanträffanden etc.

  8. Ens kropp består av vibrationer.

  9 Positiva, glada, varma, empatiska kärleksfulla tankar, ambitioner, intentioner, avsikter etc (medvetna/omedvetna) skapar harmoniska kroppsvibrationer utan MOTSTÅND mot en själv.

  10. Negativa, sura, arga, egoistiska, oempatiska, sorgsna. ledsna, deprimerade etc tankar/ambitioner/intentioner/avsikter etc (medvetna/omedvetna) skapar oharmoniska kroppsvibrationer som producerar MOTSTÅND mot en själv.

  11. Det finns ingen källa till sjukdom.

  12. Det som framstår som en fysisk sjukdom har endast uppstått som ett resultat av (oftast) många år av (oftast) OMEDVETNA ”motståndstankar” som skapat oharmoniska ”not in tune” kroppsvibrationer som till slut börjar påverka ens DNA att börja ”felkopiera” celler i kroppen på ett sådant sätt att olika typer av ”åkommer/sjukdomar” börjar uppstå fysiskt på en eller flera ställen/organ i kroppen.

  13. Boken beskriver inget nytt alls, utan är endast en svensk ”light version” av andra böcker i samma genra om LOA/kvantfältet/skapa din egen verklighet som skrivits av utländska författare i över 20-30 års tid, tex The Secret, Kund hos kosmos, E i kvadrat, E i kubik eller alla böcker/DVD/föreläsningar Abraham Hicks framställt i ämnet sedan 1986.

  Kunskap är makt.

  Tack för mig!

  • Thinkaboutit skriver:

   Jaa guva bra att nån med riktiga kunskaper i kvantteorin uttalar sig. Jag är en av de FÅ som läst boken och kan säga att från vad jag vet om ämmnet så stämmer boken och Bengts förjupning klockrent. Bengt vad säger du till de som bespottar strålningsskydd i sömnen? Man måste ju vårda sina vibrationer, slumpmässig strålning nattetid skapar negativa tankar det är BEVISAT

   • Bengt skriver:

    Thinkaboutit – Tack för dom vänliga orden. Om ”strålningsskydd i sömnen” har jag tyvärr ingen kunskap om och kan därför inte uttala mig om, iaf just för tillfället.

    Dock, när man sover så lämnar man den fysiska delen av sitt ”jag” och förenas istället med sitt icke-fysiska själsliga-JAG. I det (dröm)tillståndet är man i ren positiv energi utan ”negativa vibrationer” där kroppen reparerar celler, organ och fyller sig själv med ny energi igen.

    Tack vare den processen – att vårt drömtillstånd i ren positiv energi reparerar celler och ständigt fyller på oss med ny (livs)energi – kan vi leva i 70-100 år som fysiska människor.

    Negativa tankar kan enbart skapa negativa processer i kroppen/psykiskt, på lång sikt, om man själv inte är medveten om att man själv tänker tankar som man själv definierar som just…”negativa”. Och om man gör det under en längre period.

    Men så fort du/någon känner/vet/förnimmer att ”hmm nu tänkte jag visst en negativ tanke här”, så har man lika snabbt möjligheten att 1. sluta tänka den direkt, 2, tänka en positiv tanke som eliminerar den negativa tanken.

    Att tänka en negativ tanke är inte farligt i sig, men att som sagt göra det länge och utan att man själv är medveten om det kommer skapa obalans och vibrations motstånd i kroppen, som på ett eller annat sätt till slut kommer till fysiskt uttryck.

    Tack.

   • Adam Skauby skriver:

    Hmm… ”slumpmässig strålning nattetid skapar negativa tankar det är BEVISAT” – Frågan som varje, hyfsat sunt, tänkande individ då ställer sig är som följer:
    På vilket sätt menar du att detta är bevisat? Dubbelblinda studier, överväldigande stor konsensus hos relevanta (och av vetenskapen i stort accepterade) forskare med en riktig forskarutbildning, Tydliga, och av var och en observerbara, naturfenomen som lätt och övertygande kan förklaras med just denna strålning och dess konsekvenser på tankar?

    Bevis som inte är godtagbara är exempelvis:
    Självutnämnda experter
    Personer som ”studerat” (ofta dyrt, dessutom) för självutnämnda experter
    Lekmän som påstår efter att ha läst/lyssnat/annat på ovanstående 2 kategorier
    Folk i allmänhet som anser det bevisat då det passar deras världsbild

    Som jag varit noga med att påpeka i en annan kommentar så står det (givetvis) var och en fritt att tycka, tänka och tro efter eget huvud – men om man vill bli tagen något sånär på allvar så bör man nog vara noga med vilka ord man använder sig av, och hur, och jag (men det är min personliga åsikt) tror att du är ute på väldans tunn is med påståendet här om strålningen.
    Men, som alltid, motbevisa gärna – seriösa, adekvata bevis går alltid hem hos mig!

  • Adam Skauby skriver:

   Sällsynt ignorant påstående, det där att sjukdomskällor inte finns, utan att det bara handlar om ”motståndstankar”!
   Vad i helsicke är det för sjukdomsalstrande sådana som jag tydligen redan som 5-åring haft i många år, som orsakade livslång och allvarlig sjukdom (den första, men tyvärr inte enda)?
   Det står var och en fritt att tycka, tänka och tro precis vad han eller hon vill – men det du säger är ju faktiskt (indirekt) att folk, inklusive små barn, enbart kan bli sjuka (även svårt/dödligt) pga av dåliga tankar, och det, Bengt, vittnar om intill såväl elakhet som dumhet gränsande ignorans gentemot andras lidande. Vilket _inte_ är ok på något sätt. Gör om, gör rätt, tack!

   • Bengt skriver:

    Adam Skauby – det är absolut inte min mening av på något sätt vara ”ignorant, elak, dum” etc som du uttryckte, vare sig mot dig eller någon annan. Såklart är det väldigt tragiskt, fruktansvärt och otroligt jobbigt för den som blir drabbad av en sjukdom, speciellt om man är väldigt ung och det är en livslång sjukdom. Det påverkar ju hela ens tillvaro på många olika sätt, och inte bara en själv utan oftast en anhöriga med.

    Nu handlade dock inte det jag tidigare skrivit, om ”fysiska sjukdomar som är väldigt påtagligt verkliga när dom väl uppstår”, (vilket dom såklart är för den drabbade) utan det här är än diskussion om själva boken som recenserats ovan och hur vida man kan ta hjälp av kvantexperiment för att förbättra och förändra sitt liv. Och i o m det ville jag bara förtydliga hur vissa saker fungerar och är ur ett andligt perspektiv där specifika universiella lagar råder, när det känns som rätt få fortfarande är väldigt omedvetna om såna saker.

    Adam, du är en oändlig själ som har denna specifika fysiska livsupplevelse här och nu, och du valde innan du trädde in i denna rums-tid bla hur du skulle se ut, vilka dina föräldrar skulle vara, vilka omständigheter du skulle föddas in i osv för att du i så stor grad som möjligt skulle få uppleva de saker, den utvecklingen och de lärdomar du från ditt själsliga perspektiv ville ha i just detta liv.

    Det betyder tex, att människor som till synes drabbas av svåra sjukdomar eller handikapp redan i tidig ålder oftast gör det för att man ur ett själsligt perspektiv just velat ha och uppleva en sådan fysisk livsupplevelse i rums-tiden för att expandera själsligt och utvecklingsmässigt – hur svårt sånt än kan vara att förstå från ens fysiska- jag perspektiv här och nu.

    För att du ska förstå mer om att ”sjukdomskällor inte finns” så lever ens själ i ett motståndslöst tillstånd av ren positiv kärleksenergi. I den ”miljön/tillståndet” existerar inte något negativt eller något som har det minsta med ”sjukdomar att göra”. Från sitt själsliga tillstånd projicerar själen sedan en viss del av sin totala multidimensionella energi av kärlek och ljus in i ens fysiska-jag medvetande i denna specifika livstid. Vilket innebär att; ju mer ens fysiska-jag är i samklang vibrationsmässigt med ens själsliga-JAG desto mer fritt och motståndslöst strömmar guds/källan/allt-som-är/själens rena positiva kärleksenergi i mellan ens båda JAG-tillstånd som existerar precis samtidigt.

    Vilket innebär att; ju mer i samklang vibrationsmässigt man är från sitt fysiska-jag medvetande med sitt icke-fysiska själsliga -JAG medvetande…desto bättre, lyckligare, kärleksfullare, friskare, hälsosammare, gladare, piggare, starkare och mycket mer motståndskraftigare mot att drabbas av ”fysiska sjukdomar” blir man.

    Däremot, ju mer man omedvetet/medvetet tänker negativa, arga, ledsna, hatiska, deprimerade etc tankar från ens fysiska-jag plattform, desto mer motstånd gör man OMEDVETET mot ens själsliga-JAG flöde av ren positiv energi som strömmar till ens fysiska-jag kropp/medvetande.

    Genom det minskar och stryper man detta positiva livsenergiflöde och när man gör det ökar man möjligheterna stort att ens då dominerade negativa vibrationssignaturer en vacker dag helt plötsligt kommer manifestera och ge sig till olika uttryck rent fysiskt i ens fysiska kropp.

    Om du vill veta mer om såna saker rekommenderar jag dig att tex läsa och ta del av Abraham Hicks och Wayne W. Dyers böcker och föreläsningar.

    Tack!

 18. Feto skriver:

  Några tror på Köpenhamnstolkningen, andra tror på mångvärdsteorin – dvs att allt som kan hända verkligen händer fast i olika världar. Jag är jag, men sen blir det kopior av mej som blir andra jag. Tänk om det går att navigera framtiden? Kan ligga något i boken fasten jag tvivlar på att författarna förstår varför. Kan även ligga något i religion, fasten utövarna inte förstår varför. Går dock inte att bevisa, man kan endast göra resan ensam. Läs Max Tegmark och om kvantmekaniskt självmord.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *